Günümüzde birçok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji teminin sürekliliğinin sağlanması için ticari kuruluşlara zorunlu uygulamalar koymaktadır. Bu gibi beklentiler karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemi, firmaları potansiyel bir rekabet ortamında ön plana çıkaracaktır.

Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmuş enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi, uygulanması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış yönetim sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş bir standardıdır. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve enerji verimliliğini sağlamak amaçlanmıştır.

Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve artan maliyetleri azaltmanın en etkili yolu enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Bunları başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir bakış açısı sağlayan Enerji Yönetim Sistemi’dir .

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KİMLERE GEREKLİDİR

Büyüklüğü ya da coğrafi konumu ne olursa olsun, özel veya kamu, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kuruluş ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulayabilir. Bunlardan başlıcaları; Hastaneler, Bankalar, Güç Üreticileri, Zincir Mağazalar, Endüstri ve İmalat İşletmeleri vb.

ISO 50001  Enerji Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.

• Enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.

• Sera Gazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere   uyumunuzu kolaylaştırır.

• Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımı kontrol altında tutulur ve   enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi   edinilir.

• Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.

• İsraſtan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.

• Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.

• Mevcut yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak   tasarrufu sağlar.

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.