İlaçlar, İlaçların hammaddelerini, Medikal aygıtlar, Tıpta kullanılan tanısal amaçlı ürünlerin ve gıdaların üretimiyle ilgili kuralları kapsayan bir kalite sistemidir.

Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama  bu ürünlerin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup, ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

ISO 22716 (GMP)

Bütün gıda üretimi yapan firmalar, ilaç firmaları, insan ve hayvanlarda kullanılan tıbbi amaçlı araç ve gereç üreten firmalar ve kozmetik firmaları GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni alabilirler.

ISO 22716 (GMP) İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Uluslararası ticarette kolaylık sağlar.

• Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşmaların (kontaminasyon),   karışıklıklar ve hataların engellenmesi için ilgili süreçleri ve bunun   için kurulan organizasyonu denetlemeye çalışan bir sitemdir. • Bu kalite kontrol siteminde ürünün sürekli takibi ve en sağlıklı   şekilde kullanıcıya ulaşması sağlanır. • Ürünün en iyi şekil üretilmesini ve kullanıcıya ulaştırmasına   dayanır.

• Firma içinde gıda güvenliği bilincini arttırır.

• Kamuoyundaki güvenilirlik imajını arttırır.

• Pazarda rekabet avantajı sağlar.

• Müşterilerin var olan ya da gelecekte ortaya çıkabilecek   isteklerinin karşılanmasını sağlar.

• Yasal gerekliliklere uyum sağlanır.

• Doğabilecek cezai durumlarda yasal cezaları azaltır.

• Üçüncü taraf tetkikçilerden gelecek bilgiler firmaya katma değer   sağlar.

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.