ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi iş sürekliliğinin Oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Kurumların en etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden birisi de iş sürekliliğidir. Bir hizmet kesintisi yaşanmadığında önemi fark edilmeyen bu süreç, eksikliğinde veya iyi yönetilmediğinde kurumların yok olmasına kadar gidebilecek büyük etkiye sahiptir. Aslında iş sürekliliği sadece kurumların değil, bireylerin dahi yaşamlarını sürdürürken önem vermeleri gereken bir husustur.

Büyük ya da küçük organizasyonların işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak süreç, karar, kural ve etkinliklerin tümüdür.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun  ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi küçük ve orta büyüklükteki  tüm şirketler için de uygundur.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uygulamamının Yararları

• Şirketiniz için mevcut ve gelecek tehditleri belirler.

• Kazaların etkisini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım   benimsetir.

• Kriz dönemlerinde kritik işlevlerin sağlam ve çalışır olmasını sağlar.

• Kazalar sırasında kesinti sürelerini en aza indirin ve düzelme   süresini iyileştirir

• Müşterilerinize, tedarikçilerinize ve teklif taleplerine esnek   olabileceğinizi kanıtlar.

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.