İSO 22301 İş Davamlılığı İdarəetmə Sistemi iş davamlılığının yaradılması, tətbiq edilməsi, izlənməsi, nəzərdən keçirilməsi, davamlılığının təmin edilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün risk münasibətini əsas götürən bir idarə sistemi standartıdır.

Təşkilatların ən fəal bir şəkildə idarə etməsi lazım olan proseslərdən biri də iş davamlılığıdır. Bir xidmət kəsintisi baş verməyəndə əhəmiyyəti fərq edilməyən bu proses, yaxşı idarə etmədikdə təşkilatların yox olmasına qədər gedə biləcək böyük təsirə malikdir. Əslində iş davamlılığı yalnız qurumların deyil, fərdlərin belə həyatlarını davam etdirərkən əhəmiyyət verməsi lazım olan bir mövzudur.

Böyük və ya kiçik təşkilatların işlərinin axsamasına səbəb olan fasilələrə cavab verməsini təmin edəcək proses, qərar, qayda və tədbirlərin hamısıdır.

ISO 22301 İş Davamlılığı İdarəetmə Sistemi Kimlər Üçün Lazımdır?

Şirkətinizin böyüklüyü nə olursa olsun, İSO 22301 İş Davamlılığı İdarəetmə Sistemi kiçik və orta böyüklükdəki bütün şirkətlər üçün də uyğundur.

İSO 22301 İş Davamlılığı İdarəetmə Sistemi Tətbiq Etməyin Faydaları

• Şirkətiniz üçün mövcud və gələcək təhdidləri müəyyən edir.

• Qəzaların təsirini minimuma endirmək üçün proaktif bir konsepsiyanı qəbul edir.

• Böhran dövrlərində kritik funksiyaların möhkəm və çalışan olmasını təmin edir.

• Qəzalar zamanı fasilə müddətlərini minimallaşdırır və düzəlmə müddətini yaxşılaşdırır

• Müştərilərinizə, tədarükçülərinizə və təklif tələblərinə çevik ola biləcəyinizi sübut edir.

Müraciət formu

Müraciət formasını kompüterinizə endirmək üçün tıklayınız.