HACCP qida müəssisələrində sağlam qida istehsalı üçün lazım olan gigiyena şərtlərinin (personal gigiyena, avadanlıq gigiyena, xammal gigiyena, mühit gigiyena, və s) müəyyən edərək bu şərtlərin təmin edilməsi, istehsal və xidmət mərhələsində istehlakçı üçün sağlamlıq riski yaradan səbəblərin müəyyən edilməsi və bu səbəblərin aradan qaldırılması təməlinə söykənən bir məhsul etibarlılığı sistemidir.

Müraciət formu

Müraciət formasını kompüterinizə endirmək üçün tıklayınız.