İngiltərədəki pərakəndə satıcıların maraqlarını güdən və İngilis ticarət təşkilatı olan British Retail Consortium (İngilis Pərakəndə Satıcılar Birliyi) tərəfindən inkişaf etdirilən BRC Qlobal Standartı; qida üçün lazımi diqqət və tədarükçü razılığı standartı yaratmaq üzrə yaradılmışdır. Standart həm tədarükçünün, həm də pərakəndə satıcının hüquqi və lazımi öhdəlikləri ilə bərabər məhsul təhlükəsizliyi sahəsində geniş bir çərçivəni əhatə edir. Məhsul və ya mənşəyi ölkədən asılı olmayan ,xüsusilə İngilis pərakəndə satıcılara qida məhsulları tədarük edən təşkilatlar üçün uyğundur. Əksər hallarda, bu standartın sertifikatlaşdırılması İngilis pərakəndə satışçıların tədarük etmədə başlıca şərtidir.

Müraciət formu

Müraciət formasını kompüterinizə endirmək üçün tıklayınız.