İş həyatında təhsil müəssisələr üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətlidir. Çünki müəssisələri yüksəyə çıxaran və ya aşağı salan maşınlar, binalar deyil, insan resursudur. Bu insan resursunu necə qiymətləndirsəniz, ona görə səmərə alarsınız. Onlara əmək verib, inkişaflarına töhfə versəniz , əslində şirkətinizin gələcəyi üçün əhəmiyyətli işlər görmüş olar, öz gələcəyinizi xilas etmiş olarsınız.

Təhsillərimiz

1. 3K-Fərdi, Təşkilati, Kütləvi Keyfiyyət Mədəniyyəti 

2. Tabe - Rəhbər Münasibətləri

3. Bədən Dili - Sözsüz Ünsiyyət 

4. İşçilərin Motivasiyası 

5. Münaqişə İdarəetməsi 

6. Dəyişiklik idarəetməsi

7. Komanda Ruhu 

8. Kadr Seçimi və Müsahibədə Psikotexnika 

9. Sənaye İntizam və İtki İdarəetməsi 

10. Təsirli Prezentasiya 

11. Fəal Ünsiyyət İdarəetməsi

12. Fəal İclas Texnikaları 

13. Hədəflər ilə İdarəetmə 

14. İnsan Resursları Təhsili 

15. İş sistemlərinin sistematik olaraq araşdırılması və Qiymətləndirməsi 

16. İşçi Sağlamlığı və İş Təhlükəsizliyi 

17. İşçi qüvvəsi Planlaşdırma və Norma Kadr müəyyən edilməsi

18. Keyfiyyət və Keyfiyyətsizlik Xərcləri 

19. Qərar Vermə Problem Həll Etmə Texnikaları 

20. Karyera Planlama 

21. Böhran İdarəetməsi 

22. Liderlik 

23. Müştəri Mərkəzli Marketinq Strategiyaları 

24. Çıxış Qiymətləndirmə Sistemi 

25. Layihə İdarəetməsi

26. Hesabat Texnikaları 

27. Strateji Planlaşdırma 

28. Komanda Qurma və Komanda İdarəetməsi 

29. Əsas İş Hüququ və SSK Tətbiqləri 

30. İclas İdarəetməsi 

31. Ödəniş İdarəetməsi

32. Səmərəli İş Üsulları

33. Yenidənqurma - Reorqanizasiya 

34. Zaman İdarəetməsi

35. 5S 

36. Büdcə və Nəzarət 

37. Müasir Satınalma Üsulları 

38. Dövr Sonu Nəticə Əməliyyatları 

39. Maliyyə Tablo Təhlili 

40. Maliyyə İdarəetməsi - Fond İdarəetməsi 

41. FMEA Səhv Növləri və Təsirləri Təhlili 

42. Hər bir Rəhbərin Bilməsi Lazım Olan Maliyyə Məsələlər 

43. İdarəetmə Sistemləri Daxili Auditor Təhsilləri 

44. İdarəetmə Sistemləri Baş Auditor Təhsilləri 

45. Kaizen (Daim Yaxşılaşdırma və İnkişaf Etdirmək)

46. Maliyyə Nəzarət və Cədvəllərlə Təhlil 

47. Dəyər Endirmə Texnikaları 

48. Xərc Hesabatı Texnikaları 

49. Strateji Düşüncə 

50. Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsi 

51. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı (UFRS) 

52. İstehsal Planlaşdırma və Nəzarət 

53. Səmərə Ölçmə və Qiymətləndirmə 

54. Sadə İstehsalat

Müraciət formu

Müraciət formasını kompüterinizə endirmək üçün tıklayınız.